PERSONALIZOWANE ZABIEGI URODY Z FALAMI AKUSTYCZNYMI AWT® BY STORZ MEDICAL
awt-social-storz-medical
awt-social-storz-medical
awt-social-storz-medical
awt-email-storz-medical
awt-social-storz-medical

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLACZEGO TO UWAGA

Ta strona opisuje, jak zarządzać witryną www.awt4you.com w odniesieniu do artykułów 13-22 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679, zwanego dalej RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, co w istotny sposób zmienia przepisy dotyczące prywatności.
Informacje te są podawane wyłącznie dla danych osobowych przetwarzanych przez STORZ MEDICAL ITALIA za pośrednictwem jej strony internetowej. Należy zauważyć, że informacje te nie dotyczą innych witryn internetowych, do których użytkownik przegląda linki.

POSIADACZ NA ZABIEG

Administratorem danych jest firma STORZ MEDICAL ITALIA S.r.l. z siedzibą w Via Salaria, 1319 - 00138 Rzym (RM) Włochy. Lista podmiotów wykonujących uprawnienia Administratora oraz wyznaczonych w imieniu Spółki na Przetwarzających jest dostępna w siedzibie Spółki.
Dane kontaktowe Administratora danych podane są poniżej:
Telefon: 068888174
E-mail: info@storzmedical.it

CEL I PODSTAWY PRAWNE ZABIEGU

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
obowiązki związane z zamówionymi przez firmę usługami za pośrednictwem formularza kontaktowego (informacje ogólne, informacje o produktach, informacje o wydarzeniach, doradztwo itp.) - umowna podstawa prawna na podstawie art. 6.1.b) RODO;
przesyłanie materiałów informacyjnych o produktach i usługach firmy - podstawa prawna zgoda na podstawie art. 6.1.a) RODO, które zainteresowany może wyrazić lub nie. Brak wyrażenia zgody nie oznacza ograniczenia jakichkolwiek usług żądanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku zachowane zostaną tylko kontakty firmowe obecne w publicznych spisach telefonów, a wszelkie dane osobowe zostaną zanonimizowane.

OPCJONALNE PODANIE DANYCH

Podanie danych, o których mowa w punkcie 1 poprzedniego rozdziału jest obowiązkowe pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest zawsze dobrowolne.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

- Dane zbierane w formularzu kontaktowym -
Wypełnienie formularza kontaktowego na tej stronie wiąże się z pozyskaniem wprowadzonych danych i ich przetworzeniem w sposób opisany w tym dokumencie. Użytkownicy to głównie firmy.
- Dane podane dobrowolnie przez użytkownika -
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie oraz prośba o umieszczenie adresu e-mail użytkownika w biuletynie firmowym pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na zapytania o usługi i / lub informacje, a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w wysłanych wiadomościach.
- Dane nawigacyjne -
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są zbierane w celu powiązania z określonymi osobami, których dane dotyczą, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w zapisie Uniform Resource Identifier (URI) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądanie do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z serwisu oraz sprawdzenia poprawności jego działania. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: poza tą możliwością dane dotyczące kontaktów internetowych będą obecnie przechowywane przez czas niezbędny do funkcjonowania usługi.
-- Ciasteczka -
W celu zapewnienia jak największej wydajności i prostoty korzystania z naszych usług, ta strona wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookie, takie jak techniczne pliki cookie oraz pliki cookie Google Analytics. Informacje gromadzone przez pliki cookie, takie jak adres IP, są anonimizowane. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie witryny.

ODBIORCY DANYCH

Zabiegi związane z usługami serwisu wykonują upoważnieni do tego pracownicy firmy STORZ MEDICAL ITALIA s.r.l. Dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na produkty, usługi, świadczenia lub proszą o inne informacje, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub dostarczenia żądanych informacji. W przypadku konieczności skorzystania z zewnętrznego personelu do SORZ MEDICAL ITALIA s.r.l. w ramach realizacji usług zleconych przez użytkowników, personel ten jest wyznaczony na Przetwarzającego (zgodnie z art. 28 RODO). Zaktualizowana lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w firmie STORZ MEDICAL ITALIA s.r.l. jest dostępny na żądanie. Dane osobowe przechowywane przez STORZ MEDICAL ITALIA nie będą przekazywane osobom trzecim do innych celów niż wskazane w niniejszym dokumencie.

SPOSÓB LECZENIA I OKRES KONSERWACJI

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych przez czas ściśle niezbędny, zgodnie z celami i powiązanymi podstawami prawnymi przedstawionymi wcześniej.
Dane osobowe zebrane w formularzu kontaktowym są anonimizowane po zakończeniu usługi zamówionej przez użytkownika.
Dane zebrane za zgodą użytkownika są przechowywane we wskazanych celach ujawnienia i usuwane na żądanie zainteresowanej strony.

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe przetwarzane przez STORZ MEDICAL ITALIA s.r.l. nie są przekazywane ani tranzytowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Zainteresowane strony mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku tych samych danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich dokładność lub zażądać ich integracji, aktualizacji lub sprostowania, usunięcia. , a także sprzeciwić się ich traktowaniu z uzasadnionych powodów. Wreszcie zainteresowane strony mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądania realizacji swoich praw można kierować, zgodnie z wcześniej zgłoszonymi sposobami kontaktu, do STORZ MEDICAL ITALIA s.r.l., Administratora danych.

Ten dokument opublikowany pod adresem www.awt4you.com stanowi „Politykę prywatności” tej witryny i może podlegać aktualizacjom.