Slider

Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 12 nast. RODO

I. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Państwa partner do kontaktów w rozumieniu Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) i innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich oraz pozostałych postanowień prawnych w zakresie ochrony danych:

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
Szwajcaria

(określana poniżej jako „my”, „nas” lub „nasz”)

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych można nawiązywać pod poniższymi adresami:

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
Szwajcaria
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

1. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach udostępniania strony internetowej i tworzenia plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Tymczasowy zapis Państwa danych osobowych przez nas jest konieczny, aby umożliwić wyświetlanie strony internetowej na Państwa komputerze. Dane osobowe muszą być zapisane przez czas trwania sesji.

Zapis danych osobowych w plikach dziennika następuje w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane osobowe służą do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych. Dane osobowe nie są przetwarzane w żaden inny sposób.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. W przypadku rejestracji danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej dane są usuwane po jej zamknięciu.

Jeżeli dane osobowe zostaną zapisane w plikach dziennika serwera, ich usunięcie nastąpi najpóźniej po upływie 24 godzin. Pliki dziennika serwera e-mail są usuwane po 30 dniach. W razie zapisu wykraczającego poza powyższy zakres, dane osobowe podlegają anonimizacji, uniemożliwiającej ich przyporządkowanie.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Rejestracja danych osobowych w celu udostępniania strony internetowej oraz zapis danych osobowych w plikach dziennika są warunkiem niezbędnie koniecznym, umożliwiającym korzystanie ze strony internetowej. Nie mają zatem Państwo prawa do sprzeciwu.

2. Zastosowanie plików cookie wymaganych ze względów technicznych

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach udostępniania strony internetowej i tworzenia plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Zastosowanie plików cookie wymaganych ze względów technicznych służy ułatwieniu korzystania z naszej strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są dostępne bez zastosowania plików cookie. Strony te wymagają rozpoznania przeglądarki internetowej także po przełączeniu na inną stronę. Dane osobowe nie są przetwarzane w żaden inny sposób.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone: ma to miejsce zwłaszcza w chwili opuszczenia strony internetowej.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Pliki cookie po udzieleniu zezwolenia są zapisywane na Państwa komputerze i z niego przekazywane do naszej strony internetowej. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie.

Dzięki zmianie ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć. Może to odbywać się również w sposób zautomatyzowany. Skutkiem wyłączenia plików cookie naszych stron internetowych może być ewentualnie brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji naszej strony.

3. Rejestracja konta klienta

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji konta klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ii. Cel

Państwa rejestracja umożliwia w szczególności zawieranie umów oraz realizację świadczeń wynikających z relacji z klientem. Przetwarzanie danych osobowych w ramach rejestracji jest zatem wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzania czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także wymaganej dbałości o nasze relacje z klientem.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. Ma to miejsce najpóźniej w chwili usunięcia konta przez użytkownika.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Użytkownik ma w dowolnej chwili możliwość anulowania rejestracji konta klienta. W takim przypadku nastąpi usunięcie danych osobowych, o ile nie obowiązują ustawowe terminy archiwizacji uniemożliwiające ich usunięcie.

4. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przekazywanych w ramach nawiązywania kontaktu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych w ramach nawiązywania kontaktu służy nam wyłącznie do realizacji Państwa zapytania.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. W przypadku danych osobowych przesłanych w ramach nawiązywania kontaktu, ma to miejsce, gdy zapytanie zostało przetworzone i nie występują ustawowe terminy archiwizacji uniemożliwiające ich usunięcie.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Istnieje możliwość sprzeciwienia się w dowolnej chwili przetwarzaniu swoich danych osobowych w przyszłości w ramach nawiązywania kontaktu. W takim przypadku nie możemy jednak kontynuować przetwarzania Państwa zapytań. Wszystkie dane osobowe, zapisywane w ramach nawiązywania kontaktu, są w tym przypadku usuwane, chyba że obowiązują ustawowe terminy archiwizacji uniemożliwiające ich usunięcie.

5. Biuletyn

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach przesyłania biuletynu stanowi wyrażona przez Państwa zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ii. Cel

Dane osobowe są gromadzone w celu przesyłania biuletynu do Państwa. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach przesyłania biuletynu jest transfer informacji, ofert i ew. promocja zbytu poprzez sprzedaż towarów lub usług.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. Dane osobowe są zatem zapisywane do momentu rezygnacji z subskrypcji naszego biuletynu.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

W dowolnej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub skorzystać z linku do anulowania subskrypcji otrzymanego w biuletynie, aby zaprzestać jego otrzymywania.

6. Funkcja komentarzy i blogów

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach funkcji komentarzy i blogów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcji komentarzy i blogów ma na celu umożliwienie przejrzystej i indywidualnej komunikacji między Państwem a nami. Przetwarzamy dane osobowe, aby w razie opublikowania komentarzy sprzecznych z prawem móc się bronić przed roszczeniami podmiotów trzecich.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. W naszym przypadku ma to miejsce wtedy, gdy wpis na blogu zostanie usunięty.

iv. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W dowolnej chwili mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z sytuacji szczególnej. W takim przypadku nie możemy już jednak publikować Państwa komentarzy na naszej stronie internetowej.

7. Wyszukiwanie lekarzy/centrów leczniczych

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach wyszukiwania lekarzy/centrów leczniczych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ii. Cel

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach wyszukiwania lekarzy/centrów leczniczych jest przekazywanie zainteresowanym użytkownikom naszej strony internetowej informacji o lokalizacji gabinetów lekarskich lub centrów leczniczych.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. Dane osobowe są zatem zapisywane do momentu wycofania zgody na ich zapis.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Zgodę na publikację danych kontaktowanych w interfejsie wyszukiwania lekarzy/centrów leczniczych można wycofać w dowolnej chwili.

8. Mapy Google i czcionki Google

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych w ramach integracji map Google i czcionek Google służy nam do zgodnego z zapotrzebowaniami użytkownika kształtowania i jednolitej prezentacji naszej strony internetowej.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celów wskazanych powyżej.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Aby przeciwstawić się przetwarzaniu danych osobowych w ramach zastosowania map Google i czcionek Google, można dokonać odpowiednich ustawień przeglądarki (np. instalując wtyczki lub dodatki).

9. Google Analytics

i. Zakres przetwarzania

Ta strona internetowa stosuje Google Analytics, serwis analizy sieci oferowany przez firmę Google. Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”, profilowane pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystania strony internetowej. Uzyskane dzięki plikom cookie informacje na temat wykorzystania tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej jest wcześniej skracany przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google stosuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie i świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz w związku z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie jest łączony z innymi danymi Google.

ii. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

iii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych umożliwia nam analizę korzystania przez Państwa ze strony. Dzięki analizie pozyskanych danych mamy możliwość zestawiania informacji na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Przyczynia się to do stałej optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy jej odbioru przez użytkowników. Dzięki anonimizacji adresu IP w odpowiednim stopniu zapewniona jest ochrona Państwa danych osobowych.

iv. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia naszych celów wskazanych powyżej. W naszym przypadku ma to miejsce po upływie 14 miesięcy.

v. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Aby zablokować rejestrację Państwa danych przez Google Analytics, można zainstalować dodatek do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics. Dodatek ten instruuje JavaScript firmy Google Analytics, aktywny na stronach internetowych (ga.js, analytics.js oraz dc.js), aby nie udzielał zezwolenia na przesyłanie informacji do Google Analytics.

Aby wyłączyć Google Analytics, należy otworzyć tę stronę i zainstalować dodatek dezaktywujący Google Analytics w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i odinstalowywania dodatków znajdują się w dokumentach pomocy przeglądarki internetowej.

Aktualizacje przeglądarki i systemu operacyjnego mogą spowodować, że dodatek dezaktywacyjny nie pracuje zgodnie z oczekiwaniem. Więcej informacji dotyczących zarządzania dodatkami w przeglądarce Chrome znajduje się tutaj. W przypadku stosowania innej przeglądarki niż Chrom, należy zasięgnąć informacji bezpośrednio u producenta przeglądarki internetowej, czy w stosowanej przez Państwa wersji przeglądarki dodatki działają prawidłowo.

Najnowsze wersje Internet Explorer wczytują okresowo dodatek dezaktywacyjny Google Analytics po przesłaniu danych do Google Analytics. W przypadku stosowania Internet Explorer, przez dodatek na Państwa komputerze instalowane są w związku z tym pliki cookie. Pliki cookie zapewniają natychmiastowe usunięcie wszelkich zapisanych danych z serwera, który te dane zarejestrował. Upewnić się, że pliki cookie oferentów trzecich nie są wyłączone w przeglądarce Internet Explorer. Po usunięciu plików cookie są one w krótkim czasie przywracane przez dodatek, aby zapewnić, że dodatek przeglądarki Google Analytics nadal pracuje bez ograniczeń.

Dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics nie zapobiega przesyłaniu danych na stronę internetową lub do innych serwisów analizy sieci.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na stronie

http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP.

10. Google Ads

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach narzędzi do analizy sieci Google Ads stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zastosowania Google Ads firmy Google umożliwia nam analizę wykorzystania. Dzięki pozyskanym danym mamy możliwość zestawiania informacji na temat korzystania z poszczególnych obszarów naszej strony internetowej. Przyczynia się to do stałej optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy jej odbioru przez użytkowników.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia naszych celów wskazanych powyżej.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze i z niego przekazywane do naszej strony internetowej. Dzięki temu mamy także pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Dzięki zmianie ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć. Może to odbywać się również w sposób zautomatyzowany. Skutkiem wyłączenia plików cookie naszych stron internetowych może być ewentualnie brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji naszej strony.

11. Vimeo

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach zastosowania Vimeo stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez narzędzie do plików filmowych Vimeo służy jednolitej i niezależnej od Państwa urządzenia końcowego prezentacji filmów na naszej stronie internetowej.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Aby przeciwstawić się przetwarzaniu danych osobowych w ramach zastosowania Vimeo, można dokonać odpowiednich ustawień przeglądarki (np. instalując wtyczki lub dodatki).

Ponadto mamy pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Dzięki zmianie ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w dowolnej chwili usunąć. Może to odbywać się również w sposób zautomatyzowany. Skutkiem wyłączenia plików cookie naszych stron internetowych może być ewentualnie brak możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji naszej strony.

12. Tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 12 nast. RODO

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zapytania dotyczącego prawnej ochrony danych („tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą”) stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z art. 12 nast. RODO. Podstawę prawną następującej po tym dokumentacji zgodnej z prawem realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące prawnej ochrony danych. Następująca po tym dokumentacja zgodnej z prawem realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą służy spełnianiu wymaganego ustawowo obowiązku sprawozdawczego, art. 5 ust. 2 RODO.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. W przypadku realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą ma to miejsce w okresie do trzech lat od zakończenia danego procesu.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Istnieje możliwość sprzeciwienia się w dowolnej chwili przetwarzaniu swoich danych osobowych w przyszłości w ramach realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą. W takim przypadku nie możemy jednak kontynuować przetwarzania Państwa zapytania dotyczącego prawnej ochrony danych.

Dokumentowanie zgodnej z ustawą realizacji trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą jest bezwzględnie konieczne. Nie mają zatem Państwo prawa do sprzeciwu.

13. Obrona przed roszczeniami prawnymi i dochodzenie roszczeń prawnych

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach obrony przed roszczeniami prawnymi i dochodzenia roszczeń prawnych stanowi art. 9 ust. 2 lit. f lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ii. Cel

Celem przetwarzania danych osobowych w ramach obrony przed roszczeniami prawnymi i dochodzenia roszczeń prawnych jest obrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem oraz prawnym forsowaniem i dochodzeniem roszczeń i praw.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Przetwarzanie danych osobowych w ramach obrony przed roszczeniami prawnymi i dochodzenia roszczeń prawnych jest niezbędnie konieczne. Nie mają zatem Państwo prawa do sprzeciwu.

 

IV. Pozostałe metody przetwarzania danych oprócz naszej strony internetowej

1. Facebook Insights (fanpage na stronie Facebook)

i. Wspólna odpowiedzialność

Nasz fanpage na stronie Facebook jest prowadzony we współpracy z Facebook Ireland Ltd. (zwanym w dalszej części „Facebook”). W tym celu zawarliśmy z Facebook umowę w zakresie podziału obowiązków wymaganych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Główne treści uzgodnienia są dostępne do wglądu na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook są dostępne do wglądu pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

ii. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

iii. Cel

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook Insights umożliwia nam analizę korzystania przez Państwa ze strony. Dzięki analizie pozyskanych danych mamy możliwość zestawiania informacji na temat atrakcyjności naszego fanpage’a na stronie Facebook. Pozwala nam to na dostosowywanie treści fanpage’a na stronie Facebook do zapotrzebowań i preferencji użytkowników.

iv. Pochodzenie

Dane osobowe zgromadzone w ramach działalności fanpae’a na stronie Facebook są nam udostępniane przez Facebook.

v. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia naszych celów wskazanych powyżej.

vi. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Aby wyrazić sprzeciw wobec rejestracji danych przez Facebook Insights, w dowolnej chwili na przyszłość można zablokować przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach Facebook Insights. Żądanie sprzeciwu zostaje w takim przypadku przekazane do Facebook.

2. Ankiety dostawców, tworzenie dostawców i bieżąca relacja biznesowa

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób kontaktowych w Państwa przedsiębiorstwie w ramach ankiety dostawców, tworzenia dostawców i bieżącej relacji biznesowej stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwo lub osoby kontaktowe w Państwa przedsiębiorstwie wyraziły odpowiednią zgodę, wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych oraz danych osobowych osób kontaktowych w Państwa przedsiębiorstwie.

ii. Cel

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób kontaktowych w Państwa przedsiębiorstwie w ramach ankiety dostawców, tworzenia dostawców i bieżącej relacji biznesowej jest udzielenie, realizacja i rozliczenie danego zlecenia oraz uwzględnienie w przyszłych procedurach udzielenia zamówień lub przetargach.

iii. Pochodzenie

W przypadku uzyskania Państwa danych osobowych nie bezpośrednio od Państwa, dane osobowe udostępniła nam osoba do kontaktów w Państwa przedsiębiorstwie w ramach ankiety dostawców.

iv. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób kontaktowych są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone.

W przypadku udzielenia, realizacji i rozliczenia danego zlecenia ma to miejsce wtedy, gdy umowa będąca podstawą zlecenia jest wykonana i wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku umownego przedawniły się lub nie występują ustawowe terminy archiwizacji uniemożliwiające usunięcie danych.

W przypadku uwzględniania przy okazji przyszłych procedur udzielania zamówień lub przetargów ma to miejsce wtedy, gdy Państwa przedsiębiorstwo ostatecznie wyraża brak zainteresowania uwzględnianiem go przy okazji przyszłych procedur udzielania zamówień lub przetargów.

v. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

Przetwarzania Państwa danych osobowych jest bezwzględnie wymagane do udzielania, realizacji i rozliczania danego zlecenia. Nie mają zatem Państwo prawa do sprzeciwu.

W dowolnej chwili istnieje możliwość wycofania zgody na przyszłość lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach uwzględniania przy przyszłych procedurach udzielania zamówień bądź przetargów.

3. Pośrednictwo na rzecz naszych dystrybutorów

i. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach pośrednictwa na rzecz naszych dystrybutorów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ii. Cel

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach pośrednictwa na rzecz naszych dystrybutorów jest żądane nawiązanie kontaktu z zamiarem przygotowania, zawarcia i realizacji umów między Państwem a naszymi dystrybutorami.

iii. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są usuwane, gdy nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w jakim były gromadzone. W przypadku pośrednictwa na rzecz naszych dystrybutorów ma to miejsce po przekazaniu Państwa danych osobowych naszym dystrybutorom.

iv. Możliwość wnoszenia sprzeciwu oraz usuwania

W dowolnej chwili istnieje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przyszłości w ramach pośrednictwa na rzecz naszych dystrybutorów. W takim przypadku nie możemy jednak przekazać naszym dystrybutorom Państwa prośby o nawiązanie kontaktu.

 

V. Kategorie odbiorców

W obrębie przedsiębiorstwa kilka jednostek i oddziałów otrzymuje dane osobowe, które są wymagane do realizacji wskazanych powyżej celów. Ponadto korzystamy z usług różnych usługodawców i przekazujemy Państwa dane osobowe do innych godnych zaufania odbiorców. Mogą to być np.:

- banki
- dostawcy usług internetowych
- prawnicy i sądy
- dystrybutorzy

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

W ramach przetwarzania danych osobowych może się zdarzyć, że przekażemy dane osobowe do godnych zaufania i specjalnie wybranych usługodawców w krajach trzecich. Kraje trzecie to kraje położone poza Unią Europejską (UE) lub Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG). Współpracujemy jedynie z usługodawcami, gwarantującymi bezpieczeństwo danych osobowych i zapewniającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z surowymi europejskimi standardami ochrony danych.

Jednocześnie nie jest wykluczone przekazywanie danych do usługodawców w USA. Są one certyfikowane zgodnie z „EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework”.

Więcej informacji na temat „EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework” znajduje się na stronie https://www.privacyshield.gov.

 

VII. Państwa prawa

Dysponują Państwo następującymi prawami:

i. Prawo do udzielenia informacji

Mają Państwo prawo do informacji o tym, czy i które dane osobowe są przez nas przetwarzane. W tym przypadku dodatkowo udzielamy informacji na temat

(1) celu przetwarzania;
(2) kategorii danych;
(3) odbiorcach Państwa danych osobowych;
(4) planowanego okresu przechowywania lub kategorii planowego okresu przechowywania;
(5) pozostałych przysługujących Państwu praw;
(6) jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały nam przekazane przez Państwa: Pochodzenia wszelkich dostępnych informacji;
(7) jeżeli ma to zastosowanie: na temat dostępności zautomatyzowanego mechanizmu decyzyjnego oraz informacji o zastosowanym układzie logicznym, zasięgu i oczekiwanych oddziaływaniach przetwarzania.

ii. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełniania, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne.

iii. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli

(1) sprawdzimy prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas;
(2) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
(3) potrzebują Państwo przetwarzanych przez nas danych osobowych po wygaśnięciu celu do działań prawnych;
(4) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i jest on przez nas sprawdzany.

iv. Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo do usunięcia, jeżeli

(1) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do realizacji pierwotnego celu zastosowania;
(2) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie i nie występuje żadna inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych;
(3) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i – o ile nie mamy do czynienia z marketingiem bezpośrednim – nie występują istotne przyczyny kontynuacji przetwarzania;
(4) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
(5) usunięcie Państwa danych osobowych jest wymagane ustawowo;
(6) Państwa dane osobowe jako osób niepełnoletnich zostały zgromadzone w celu realizacji usług społeczeństwa informacyjnego.

v. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystano ze swojego uprawnienia do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przekażemy wszystkim odbiorcom Państwa danych osobowych informację o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania.

vi. Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, w strukturyzowanym, konwencjonalnym formacie z możliwością odczytu maszynowego i przekazania ich do innego podmiotu odpowiedzialnego. W miarę możliwości technicznych mają Państwo prawo żądania przekazania tych danych bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego.

vii. Prawo do sprzeciwu

W przypadku przyczyn szczególnych mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać konieczne, podlegające ochronie przyczyny przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego mają Państwo w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu.

viii. Prawo do wycofania

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody do czasu jej wycofania.

ix. Prawo do zażalenia w urzędzie nadzorczym

Bez względu na inny prawno-administracyjny lub sądowy środek prawny, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym, jeżeli są Państwa zdania, że sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest sprzeczny z postanowieniami rozporządzenia RODO.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

STORZ MEDICAL AG
AWT – Zastosowanie fali akustycznej
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
Szwajcaria
tel. +41 (0)71 677 45 45
E-Mail
Stopka redakcyjna
Ochrona danych
Spis treści
Formularz kontaktowy